Free shipping over 50 BGN
СКРИТАТА ИСТИНА ЗА ВИТАМИН К2
СКРИТАТА ИСТИНА ЗА ВИТАМИН К2
Added on 09.05.2024

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ МК-4 ПРЕД МК-7


Витамин К не е самостоятелно хранително вещество, а по-скоро категория, която включва няколко различни видове витамин К. Витамин К1, наричан още филохинон, се намира главно в зелените листни зеленчуци, като думата "фило-" в термина "филохинон" произлиза от гръцката дума за "листо", като подчертава местоположението на хранителното вещество в растението. Вторият компонент е витамин К2, който включва молекулите MK-4 и MK-7. Всяка от тези молекули има странична верига от въглеродни атоми, наречена опашка, като числото в името показва броя на въглеродните атоми в тази опашка. Например, MK-4 има четири въглеродни атоми, докато MK-7 има седем. Важно е да се отбележи, че дължината на опашката може да повлияе на активността на витамин К2 и неговите ползи за здравето. Хранителните източници се различават в зависимост от техния вид. Например, бактериите произвеждат MK-7, което се среща във ферментирали храни като нато (ферментирала соя), докато животинските продукти са източник на MK-4. И въпреки че тялото може да конвертира различните форми на витамин К в MK-4, това единствено се отнася за MK-7 и К1. MK-4 е най-доминиращата форма на витамин К2, която се натрупва в организма и се среща в различни тъкани като гърдите, щитовидната жлеза, мозъка и костите. Тази форма се смята за биологично активна и се свързва с широк спектър от ползи за здравето.


ПОЛУЖИВОТ НА МК-4 И МК-7. КАКВО СЕ ОПИТВАТ ДА НИ ВНУШАТ


Често се поставя въпросът за полуживота на витамин К2 и дали този параметър прави MK-7 по-предпочитан вариант пред MK-4. Полуживотът е периодът, за който тялото елиминира 50% от дадено вещество. Измерването му е стандартна практика във фармакологията и биохимията.
Изследване на полуживота на MK-7 показва, че той е по-дълъг от този на MK-4. В единично проучване с 15 доброволци се прилага доза от 1000 mcg (1 mg) MK-7. Максималната плазмена концентрация се постига след 4 часа, а периодът, в който тялото елиминира 50% от веществото, е около 68 часа, което се приближава до резултатите от предишни изследвания, които показват полуживот от три дни. В сравнение с него, MK-4 се елиминира по-бързо от плазмата. В едно изследване с 15 mg MK-4 с храна, концентрацията му в кръвта достига пик след 2 до 6 часа, а периодът на елиминиране на 50% от веществото е около 2 часа.
Някои компании, предлагащи продукти с MK-7, насочват вниманието върху по-дългия полуживот на витамина, като по този начин насърчават предимствата на този вариант пред неговия конкурент. Въпреки това, продължителността на полуживота не е гаранция за по-добро здраве и по-голяма ефективност. 


СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ МК-4 И МК-7 ВЪРХУ КОСТНАТА ПЛЪТНОСТ


Множество клинични изследвания, които използват MK-4, доказват, че този витамин значително подобрява костната плътност. Например, едно голямо, рандомизирано, двойно-сляпо, контролирано клинично изпитване показва увеличение на костната плътност с 1,2% в лумбалния гръбначен стълб и 2,7% в бедрото след дванадесет месеца при жени в менопауза. Освен това, приемът на този витамин в комбинация с витамин D-3 също е свързан със значително подобрение на костната плътност. 
В сравнение с MK-4, наличните клинични данни за MK-7 не показват подобни положителни ефекти върху костната плътност. Различни клинични изследвания показват, че този витамин не увеличава костната плътност и не предотвратява загубата на костна маса. Дори по-високи дози MK-7, приемани в продължение на три години, не показват ползи за костната плътност при жени в менопауза.
Въпреки че тестът за костна плътност може да предостави информация за количеството минерали в костта, той не отразява пълната картината за здравината на костите, която се дължи на различни фактори, включително колаген и други протеини. Отчетено е, че множеството клинични изследвания с MK-4 показват, че този витамин подпомага здравето на костите, като намалява вероятността от фрактури. Мета-анализите от различни периоди потвърждават тези резултати, показвайки, че приемът на MK-4 може да намали вероятността от фрактури със значителен процент. От друга страна, за MK-7 липсват клинични данни, които да докажат неговата ефективност за подпомагане на здравето на костите чрез намаляване на фрактурите. Такива данни все още са само теоретични, а не подкрепени от конкретни изследвания. Следователно, в момента има силни доказателства, че MK-4 е ефективен за подпомагане на здравето на костите и намаляване на риска от фрактури, докато за неговия конкурент подобни данни все още липсват.


ДРУГИ СРАВНЕНИЯ МЕЖДИ МК-4 И МК-7


  • MK-4 е единственият K2 в мозъка, където изглежда се концентрира. Той активира протеини, участващи в поддържането на структурата на мембраните на мозъчните клетки. Наричат се протеини, зависими от витамин К (VKDP). Досега учените са идентифицирали 15 VKDP протеина. MK-4 също поддържа здравословна реакция на възпаление и оксидативен стрес в мозъка.
  • Формата на витамин К, която съществува в най-високи концентрации в тъканите на животни и хора, е менахинон-4 (MK-4). Същият представлява около 40%, а останалата част включва главно MK-9, MK-8 и MK -7, в този ред. Така че може да се каже, че MK-7 е четвъртият най-важен витамин K2.
  • Бременните жени се нуждаят от MK-4, тъй като MK-7 не преминава през плацентата. Бременните жени, получавали добавки от MK-7, не го предават на плода. Това означава, че те и развиващият се плод трябва да имат MK-4. MK-7 също забележимо липсва в кръвта на пъпната връв и плода. 
  • МК-4 и МК-7 се транспортират в тялото от различни липопротеини. MK-4 се транспортира от HDL и LDL, докато MK-7 от VLDL.
  • Човешката кърма съдържа MK-4. Не съдържа MK-7.
  • Висока доза MK-4 се използва в Япония като лекарство с рецепта за остеопороза. Повечето от проучванията, показващи намален риск от фрактури, използват MK-4, а не MK-7.
Въз основа на всичко по-горе, можете да направите убедителен аргумент, че MK-4 е много по-важен от MK-7.
Нашето разбиране за тези различни форми на K2 е все още в начален стадий. По-дългите K2 молекули като MK-8 до MK-14 също могат да бъдат от съществено значение. Някои от тях са свързани със здравето на сърцето, но отново, ние просто не знаем достатъчно, за да кажем какво прави всяка от тези молекули.Може да ни отнеме още едно поколение изследвания, за да приемем, че K2 наистина е K комплекс, като Б комплекс.
След всичко изписано до тук, остава неясен отговора на следните  въпроси:
 Защо са всички заблуждаващи маркетингови послания насочени срещу МК-4 и величаещи МК-7?
Защо никой от тези маркетолози не споменава за страничните ефекти на МК-7, като сърцебиене, замаяност, задух, стягане в гърдите и необяснима тревожност, която сполетява една част от приемащите витамина?
Ние от Дифърънт Фарм отговори нямаме, а можем само да спекулираме.