Лаборатория
Лаборатория

Ние от Different Pharm следваме световните достижения в сферата на хранителните добавки. Осъзнаваме, че се е получила голяма пропаст между пазара у нас и тенденциите навън. Причините са много. Виновни може би са всички. Вносители и производители от една страна, не давайки достатъчна гаранция за своите продукти, защитена чрез анализни сертификати от независими лаборатории, а от друга клиентът, че е прекалено толерантен и не изискващ.

Different Pharm e основан с намерението, да предефинира стандартите за аналитично тестване на цялата индустрия за хранителни добавки.

За да се разбере дали е създаден качествен продукт, той трябва да бъде изследван. При нас всяка входяща партида се тества за идентичност, чистота и за наличие на опасни, и токсични съединения, като тежки метали. Най-често използваният метод за тест е посредством HPLC (Високоефективна течна хроматография). Когато тестваме проба с този инструмент, той разделя всички молекули на пикове с помощта на колонна хроматография. Колоните в HPLC разделят съединенията чрез промяна на скоростта на аналитите, докато преминават през колоната, което води до различни химикали, излизащи от колоната по различно време. Веднъж разделени на отделни пикове, можем да измерим общото количество на всяко съединение, присъстващо в пробата. Той ги измерва, като прокарва светлина през пробата и чертае абсорбцията с UV или диоден детектор. Правилният HPLC анализ на проба изисква използването на референтни материали, като аналитични стандарти. Нашите тестове ги осъществяваме в трета независима лаборатория - JANOSHIK ANALYTICAL.

Тя използва тези референтни материали, за да калибрира техният HPLC инструмент и методите, свързани с него, за да гарантират, че резултатите от анализа са научно точни.

КАКВИ СА НАСТОЯЩИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ТЕСТВАНЕ В ИНДУСТРИЯТА

Повечето компании за хранителни добавки не изследват своите суровини, а се доверяват сляпо на сертификатите изпратени им от техните доставчици. Много малък процент имат система, при която избирателно тестват определена доставка на суровини. Това се нарича „пропускане на партида“ или „квалификационно“ тестване. Ние изпращаме за лабораторен анализ всяка партида без изключение, въпреки че това е свързано с много работа и разходи. Доверяваме се на трета независима лаборатория с международно установен статут. Благодарение на висококвалифицираният си екип и модерното оборудване, с което разполагат, успяваме да елиминираме всеки опит за доставяне на суровини, които не покриват нашите стандарти. Използваната от тях система за контрол и качество гарантира, че нашите продукти винаги са правилно идентифицирани, количествено определени и отговарят на всички качествени показатели за безопасност. Това също ни дава по-високо ниво на контрол върху нашата верига за доставки, тъй като доставчиците ни знаят, че тестваме суровините абсолютно всеки път. По този начин не могат да промъкнат партида с по-ниско качество в линията за доставка.

Кошница (0)
Вашата кошница е празна!
Продукти